Aktualitātes

Palīdzi bērnam izaugt! Kļūsti par audžuvecāku!

 

Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!

 

 


Apmācības sākas 2009. gada 24. oktobrī, plkst. 9.30
Krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” telpās, Talsu ielā 39, Ventspilī, LV 3602

Kāpēc gan ne!? Kļūstiet par audžuģimeni, sniedzot atbalstu un mājas sajūtu bez vecāku gādības palikušiem bērniem, vienlaikus izmantojot jaunus resursus un iespējas.

Ar šādu uzsaukumu šomēnes Labklājības ministrija (LM) uzsāk kampaņu „Palīdzēsim bērnam izaugt!", ar mērķi piesaistīt audžuģimenes un iedrošināt cilvēkus arī krīzes laikos dalīties mīlestībā, kā arī izmantot papildus valsts sniegtās iespējas.

LM aicina uzdot sev jautājumu - kāpēc ne?! Varbūt tāpēc, ka Jums šobrīd ir vairāk brīva laika, lai pievērstu uzmanību gan saviem, gan audžubērniem? Varbūt tāpēc, ka tur, kur uz galda ir trīs šķīvji, atradīsies vieta arī ceturtajam?

Pašlaik Latvijā ir 390 audžuģimenes, kurās ievietoti vairāk nekā 650 bērni. Talsu rajonā strādā 3 audžuģimenes, Ventspils pilsētā – 1, Kuldīgas rajonā – 11, Saldus rajonā – 5, Liepājas pilsētā un rajonā – 30, bet Kandavas novadā – vairāk nekā 60 audžuģimenes. Taču audžuģimeņu skaits joprojām ir nepietiekams. Ventspils pilsētas un novada bērniem audžuģimenes tiek meklētas tuvākos vai tālākos Latvijas novados.

Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības kursu un saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene var uzņemt audzināšanā uz noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar vai negrib par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod iespēju šādam bērnam nenokļūt ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet gan izaugt ģimeniskos apstākļos.

Lai kļūtu par audžuģimeni:
Par audžuvecākiem var kļūt cilvēki vecumā no 25 līdz 60 gadiem un audžuģimene var būt gan precēts pāris, gan neprecēts cilvēks, kurš vēlas sniegt sirds siltumu un atbalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam.
Vispirms cilvēkiem ir:
1. Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta un psihiatra – narkologa izziņas par veselības stāvokli.
2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta audžuģimenes statusa pretendentu dzīves apstākļus, kā arī viņu motivāciju un spējas audzināt bērnu.
3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par audžuģimenes statusa piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
4. Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas noklausās kursu.
5. Bāriņtiesa 30 dienu laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar pretendentiem un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.

Kursos kvalificēti speciālisti – mediķi, juristi, psihologi, sociālie darbinieki vada lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības jautājumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien audžuģimenei, bet ikvienai ģimenei.
Pēc mācību kursu apgūšanas, audžuģimene varēs uzņemties rūpes par bērnu līdz brīdim, kamēr bērns atgriezīsies savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiks adoptēts. Tātad audžuvecāki par bērnu uzņemas atbildību noteiktu laika periodu.


Kad ģimenē tiek ievietots bērns, audžuģimene saņem:
- atlīdzību 80 lati mēnesī neatkarīgi no audzināšanā nodoto bērnu skaita (maksā valsts);
- pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei pašvaldības noteiktā apmērā (par katru bērnu). Pabalstu bērna uzturam maksā tā pašvaldība, kura ievieto bērnu audžuģimenē. Ventspils pašvaldībā noteiktais pabalsta apmērs ir 169 lati.
- Pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.


Sīkāku informāciju par apmācībām un audžuģimenes statusa iegūšanu varat saņemt zvanot Labklājības ministrijas Audžuģimeņu un aizbildņu nodaļas konsultantei Kurzemes reģionā Ligitai Bergmanei pa tālruni 63323733 (pirmdienās un ceturtdienās), mob.: 26543871 vai personīgi Pilsētas laukumā 6 (3. stāvā), Kuldīgā, kā arī jautājot savas dzīvesvietas bāriņtiesā.

Aicinām pārdomāt šo iespēju un pieteikties uz apmācībām Krīzes centrā ģimenēm ar bērniem „Paspārne” , Talsu ielā 39, Ventspilī, LV 3602
Tālr.: +371 636 61515
Fakss: +371 636 61516
Mob.: +371 220 12434
E-pasts: pasparne_kc@inbox.lv
Mājas lapa: www.kc-pasparne.lv