Aktualitātes

Pedagoģiskās jāšanas, kanisterapijas un orff mūzikas terapijas nodarbību nodrošināšana krīzes centra klientiem. (0) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne" projekta ietvaros sniedz klientiem ļoti nozīmīgās nodarbības pedagoģiskajā jāšanā, kanisterapijā  un orff mūzikas terapijā.

Aizbildņu apmācības 2018.gadā (0) 

„CEĻVEDIS, AUDZINOT PUSAUDZI” (CAP) (0) 

Lai Ziemassvētku miers un klusums... (0) 

Lai Ziemassvētku miers un klusums ikvienam dod spēku visu cerību un domu piepildījumam Jaunajā gadā!

Dāvāsim prieku Ziemassvētku laikā! (0) 

  Dāvāsim prieku Ziemassvētku laikā!

Džimbas nodarbības arī pie mums! (0) 

  Džimba arī pie mums!

Bezmaksas kursi vecākiem! (0) 

Apmācību programma pusaudžu vecākiem „CEĻVEDIS, AUDZINOT PUSAUDZI” (CAP)

Uzsākts jauns projekts! (0) 

  Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne" ar šī gada martu atsāks saviem klientiem sniegt  ļoti nozīmīgās nodarbības pedagoģiskajā jāšanā, kanisterapijā  un deju/kustību terapijā.

Paldies SalonLine! (0) 

Kārtējo reizi vēlamies Jums pateikt darbinieku un bērnu vārdā lielu, lielu paldies par sarūpēto! Paldies SalonLine par sadarbību un atbalstu!!!

Priecīgus Ziemassvētkus!!! (0) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne", sveic svētkos un vēl rast mieru, dzīvesprieku un mīlestību gan šī gada izskaņā, gan visu nākamo 2017. gadu!

Apmācības aizbildņiem turpinās! (0) 

  Apmācības aizbildņiem notiek pilnā sparā!

Ziemassvētku labdarības akcija „Eņģeļa smaids” (0) 

Milzīgs PALDIES Centram SALON LINE par aktīvu sadarbību un vēlmi iepriecināt ikvienu Krīzes centra PASPĀRNE iemītnieku!!!

Aizbildņu apmācības. (0) 

Aizbildņu apmācību norises laiki.

Piedalies apmācībās - aizbildņiem! (0) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” Ventspils pilsētas bāriņtiesas uzdevumā no 2016.gada 8. novembra līdz 14.decembrim organizē apmācības cilvēkiem, kuri uzņēmušies rūpes par bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem - aizbildņiem.

Beidzot arī mums ir savas puķu dobes! (0) 

Labs nāk ar gaidīšanu... Divu mēnešu formalitāšu kārtošana un beidzot arī mums ir savas puķudobes!

Paspārnieši šauj ar lokiem. (0) 

Kopā darbos un kopā atpūtā jeb kā apguvām šaušanu no loka...

Daudz laimes "Paspārne"! (0) 

1. jūnijā, kad visa pasaule svin Starptautisko bērnu aizsardzības dienu Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” svinēja nu jau 10 pastāvēšanas jubileju.

Turpinās projekts „Atkarībām – NĒ!” (0) 

          Turpinās projekts ”Atkarībām – NĒ!”, kuru realizēja Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldības policiju un Ventspils pašvaldības „Ventspils pilsētas Sociālo dienestu” ar mērķi iesaistīt jauniešus ar atkarības problēmām atbalsta grupu nodarbībās, vēršot to uzmanību uz atkarību profilaksi un deviantas uzvedības mazināšanu.

Uzsākts darbs pie jauna projekta "Atkarībām - NĒ!" (0) 

          Dažādu pētījumu rezultātos, pusaudži un jaunieši tiek minēti kā atsevišķa grupa ar paaugstinātu risku, uzsākt dažādu, atkarību izraisošu vielu lietošanu, neskatoties uz viņu dzīves vēsturi. Pēc Ventspils pilsētas pašvaldības policijas sniegtās informācijas, noskaidrots, ka š.g. pirmajā pusgadā pašvaldības policija ir veikusi preventīvo darbu ar 194 jauniešiem, kuri izdarījuši dažādus administratīvos pārkāpumus, tajā skaitā par apreibinošo vielu lietošanu un smēķēšanu. Nereti jauniešu devianta uzvedība ir saistīta ar atkarību izraisošu vielu lietošanu.

"Paspārne" vēl svētīgus Ziemaassvētkus!!! (0) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne" visus sirsnīgi sveic svētkos!

Ziemassvētku gaidīšana uzsākta arī krīzes centrā! (658) 

Ziemassvētku gaidīšana uzsākta arī krīzes centrā!
Trīs lietas, no kurām jāvairās: NEŽĒLĪBA, AUGSTPRĀTĪBA, NEPATEICĪBA. Trīs lietas, kas jāvēl sev un citiem: VESELĪBA, PRIEKS UN DRAUGI. Trīs lietas, kas katram jāattīsta sevī: LABESTĪBA, DROSME, CILVĒKMĪLESTĪBA. /Autors nezināms/  

KC "Paspārne" piedalās viktorīnā "Svinēsim 97" (648) 

KC „Paspārne” piedalās Ventspils nevalstisko organizāciju (NVO) atbalsta centra rīkotajā pasākumā par godu Latvijas 97.gadadienai.

KC "Paspārne" pieredzes apmaiņas braucienā Bulgārijā! (0) 

Krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Bulgāriju 2015. gada 18.-23. oktobrī.

KC "Paspārne" piedalās seminārā par cilvēktirdzniecību! (0) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” 2 speciālistes 8. un 9.septembrī piedalījās seminārā Rīgā, kurā tika izzināti jautājumi par cilvēktirdzniecību. Pāris nedēļu vēlāk KC „Paspārne”  darbinieces papildināja savas zināšanas darbam ar cilvēktirdzniecības (CT) upuriem, iepazīstoties ar Igaunijas kolēģu pieredzi un valstī esošo sistēmu šo jautājumu risināšanā.

NOSLĒDZIES PROJEKTS „Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados" (665) 

  NOSLĒDZIES PROJEKTS „Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados"!

Informācija audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem! (658) 

Informācija audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem informatīvo bukletu veidā!!!

Vasaras nometne vecākiem ar bērniem! (655) 

  Notiks nometne vecākiem ar bērniem...

Tiek izsniegtas pārtikas pakas! (659) 

Sākusies pārtikas preču komplektu izsniegšana trūcīgajiem iedzīvotājiem

Paldies par sniegto atbalstu! (654) 

Ir noslēgusies Centra SALON LINE decembrī organizētā labdarības akcija.

Bezmaksas pakalpojumi!!! (651) 

 Aicinām izmantot!!!

KC "Paspārne" sniedz jaunu pakalpojumu! (0) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem sniedz jaunu pakalpojumu, no vardarbības cietušajām pilngadīgām personām.

NOSLĒDZIES PROJEKTS „Atbalsts ģimenēm pēc rehabilitācijas” (652) 

Veiksmīgi NOSLĒDZIES PROJEKTS „Atbalsts ģimenēm pēc rehabilitācijas”

Atbalsti Ziemassvētkos! (655) 

  Atbalsti "Paspārnes" iemītniekus Ziemassvētkos!

Audžuģimenes, adoptētāji un aizbildņi, tiek aicināti uz bezmaksas semināru. (636) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” aicina visas Ventspils pilsētas un novada audžuģimenes, adoptētājus un aizbildņus uz bezmaksas semināru

Veiksmīgi noslēgusies diennakts bērnu nometne "Būsim kopā!". (651) 

Veiksmīgi noslēgusies diennakts bērnu nometne "Būsim kopā!".

Bērnu nometne "Būsim kopa!". (706) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne” sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu organizē bērnu diennakts vasaras nometni „Būsim kopā!”, kuri ir saņēmuši rehabilitācijas pakalpojumus Krīzes centrā ģimenē ar bērniem "Paspārne".

UZSĀKTS JAUNS PROJEKTS „Atbalsts ģimenēm pēc rehabilitācijas” (650) 

PATEICOTIES „LATVIJAS VALSTS MEŽU” FINANSĒJUMAM UZSĀKTS JAUNS PROJEKTS „Atbalsts ģimenēm pēc rehabilitācijas”

Uzsākts darbs pie projekta! (0) 

Uzsākts darbs pie programmas izstrādes projekta „Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados” ietvaros.

Atbalsta grupas pieaugušajiem (662) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne" piedāvā apmeklēt atbalsta grupas pieaugušajiem.

Projekts "Labklājība un drošība pašu rokās" (0) 

Projekta "Labklājība un drošība pašu rokās"  laikā tiks akcentēta ģimenes kā sabiedrības pamatvienības loma un sabiedrisko organizāciju, valsts/pašvaldības iestāžu sadarbības nozīmīgums, lai kopīgi sekmētu ģimenes dzīves kvalitātes uzlabošanu īpaši ja, tā ir nonākusi krīzes situācijā un tai nepieciešams izprast šo situāciju, saņemt psihosociālu palīdzību un atbalstu, kuru sniedz kvalificēti speciālisti, un droši rīkoties. Projekta galvenās aktivitātes: bezmaksas psiholoģiskās un juridiskās konsultācijas, atbalsta grupas vecākiem un bērniem, informatīvu bukletu par krīzes centra piedāvātajiem pakalpojumiem izdošana latviešu un krievu valodās.  

Krīzes centrs "Paspārne" iesaistās jaunā projektā (625) 

Eiropas Sociālā fonda projekts „Līdzdalības un pakalpojuma uzlabošana vardarbība cietušo 0 – 36 mēnešu veco bērnu sociālajā rehabilitācijā” (līgums Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/008/87)  

Bezmaksas konsultācijas (589) 

Bezmaksas konsultācijas
Bezmaksas psihologa un jurista konsultācijas

Turpinās darbs pie projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana”. (0) 

Turpinās darbs pie projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana”.
Turpinās darbs pie projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana”. 2012. gada 1. septembrī nodibinājums „Centrs „Dardedze”” kopā ar sadarbības partneriem krīzes centru ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centru, Centru „Valdardze”, Latgales reģionālā atbalsta centru „Rasas pērles”, Zantes ģimenes krīzes centru un Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centru, uzsāka projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana” identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/115, īstenošanu.  

Informatīvs pasākums audžuģimenēm un aizbildņiem (636) 

Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests, Ventspils pilsētas bāriņtiesa un Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” 2013. gada 2. februārī, Ventspils Kultūra centrā no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 organizē informatīvo pasākumu audžuģimenēm un aizbildņiem.

Apmācības projektā „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana”  (646) 

Apmācības projektā „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana”
2012. gada 27. un 28. novembrī norisinājās apmācības 25 projektā iesaistītajiem nevalstisko organizāciju speciālistiem. Apmācību tēma „Bērni ar seksuālās uzvedības problēmām un pusaudži ar kaitējošu seksuālo uzvedību”.

Noslēdzies Krīzes centra "Paspārne" projekts (647) 

Noslēdzies Krīzes centra "Paspārne" projekts
Noslēdzies projekts „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā”.

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne" kā partneris "Centra Dardedze"jaunajā projektā (653) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne" kā partneris "Centra Dardedze"jaunajā projektā
Nodibinājums „Centrs Dardedze””, parakstot līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu, 2012. gada 1. septembrī uzsāk projektu Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/115 „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana”.

Noslēguma konference projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā” ietvaros. (0) 

Noslēguma konference projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā” ietvaros.
Šodien, 2012. gada 28. septembrī no plkst. 11.00, Ventspils Augstskolas 1.auditorijā, Inženieru ielā 101, Ventspilī notiek Krīzes centra ģimenēm ar bērniem «Paspārne» rīkotā konference “Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem”.

Plānotā konferences darba kārtība (656) 

Plānotā konferences darba kārtība
Plānotā konferences “Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem”, 2012. gada 28. septembrī Ventspils Augstskolas 1.auditorijā, Inženieru ielā 101, Ventspilī darba kārtība  

Pieteikuma anketa konferencei (663) 

Pieteikuma anketa konferencei
Dalībnieka pieteikuma anketa konferencei “Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem” 28. septembrī no plkst. 11:00 līdz 18:00 Ventspils augstskolā  

Konference "Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem" (665) 

Konference "Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem"
Aicinām Jūs piedalīties Krīzes centra ģimenēm ar bērniem «Paspārne» rīkotajā konferencē “Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem”, kas notiks 2012. gada 28. septembrī no plkst. 11.00, Ventspils Augstskolas 1.auditorijā, Inženieru ielā 101, Ventspilī

Noslēdzies projekts „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē”. (655) 

Noslēdzies projekts „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē”.
31.maijā ir noslēdzies centra „Dardedze” un sadarbības partneru - Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Rīgas Domes Labklājības departamenta, īstenotais apakšprojekts „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

Sveiciens svētkos (647) 

Sveiciens svētkos
Rīt, 1. jūnijā, kad visa pasaule svin Starptautisko bērnu aizsardzības dienu arī Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” svin savu sesto dzimšanas dienu!  

Brīvprātīgo projekts tuvojas noslēgumam (658) 

Brīvprātīgo projekts tuvojas noslēgumam
Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

Aicinām uz semināru (2242) 

Aicinām uz semināru
2012. gada 31.janvārī plkst. 10.00 Ventspils Augstskolā , notiks seminārs „Zināšanas, prasmes un iemaņas par lēmumu pieņemšanas procesu valsts pārvaldē”.  

Aicinām piedalīties darba grupā_projektā (651) 

Aicinām piedalīties darba grupā_projektā
Eiropas Sociālā Fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes projekts nr. 1DP/1.5.2.2.2/11APIA/SIF/165 „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā.”  

Projektā iesaistās jauni brīvprātīgie (648) 

Projektā iesaistās jauni brīvprātīgie
Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

Izstrādātas bērnu nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpu standarts (649) 

Izstrādātas bērnu nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpu standarts
2011.gada 30.novembrī ir noslēdzies centra „Dardedze” un sadarbības partneru - Vidzemes reģionālā atbalsta centrs „Valdardze”, Talsu novada krīžu centrs, Latgales reģionālā atbalsta centrs „Rasas pērles”, Ventspils krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Rīgas Domes Labklājības departaments - īstenotais apakšprojekts „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā” (līgums Nr. 2010.CH04/mic-135/03).

Aicinājums (654) 

Ventspils reģionālais NVO (nevalstisko organizāciju) atbalsta centrs aicina visus piedzīvot Ziemassvētku gaidīšanas laiku, piedaloties labdarības akcijā “Ziemassvētki visiem” 17. decembrī no plkst. 14:00 līdz 17:00 Andreja ielā 11 (pie kafejnīcas “Dižrausis”).  

Kriminālprocesā iesaistītiem bērniem pietrūkst atbilstošas palīdzības (683) 

Dardedze: kriminālprocesā iesaistītiem bērniem pietrūkst atbilstošas palīdzības Ceturtā daļa jeb 25% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka bērnam, kļūstot par cietušo vai liecinieku kriminālprocesā, ir problēmas saņemt tieši bērna vajadzībām atbilstošu palīdzību, informē krīzes centrs „Dardedze” starptautiskajā konferencē „Vardarbībā cietis bērns un kriminālprocess”.  

Informatīvs pasākums valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem (643) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” 2011. gada 29. novembrī plkst. 12.00 Talsu ielā 39, Ventspilī organizē INFORMATĪVO PASĀKUMU „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā. Bērnam draudzīga nopratināšana”. Pasākums tiek organizēts Ventspils, Talsu, Kuldīgas un Liepājas valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem (674) 

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem
2011. gada 24. novembrī, Rīgā Nodibinājums „Centrs Dardedze” rīko II ikgadējo konferenci vardarbības pret bērnu novēršanai. Šī gada tēma ir "Vardarbībā cietis bērns un kriminālprocess".

Starptautisks seminārs (645) 

Starptautisks seminārs
Kampaņas „Sliktais pieskāriens” ietvaros Centrs „Dardedze” š.g. 3.novembrī viesnīcas „Konventa Sēta” konferenču zālē „Kampenhauzens” no pl.10.00 – 17.00 organizē starptautisku semināru sociālajiem darbiniekiem un psihologiem „Terapeitiskais darbs strādājot ar seksuālajā vardarbībā cietušiem bērniem un pusaudžiem”.

Informatīvs pasākums medicīnas darbiniekiem (658) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” 2011. gada 22. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 13.00 Talsu ielā 39, Ventspilī organizē INFORMATĪVO PASĀKUMU "Brokastis Krīzes centrā!"

Sliktais pieskāriens (646) 

Sliktais pieskāriens
Sliktais pieskāriens: seksuālā vardarbība pret bērnu – retāk atklātais noziedzīgais nodarījums

Brīvprātīgie Šveices projektā (664) 

2011.gada augusta beigās projektā darbojas jau 50 brīvprātīgie, no kuriem 49 jau ir atraduši ģimenes, kurām nepieciešama viņu palīdzība. Šo brīvprātīgo vidū ir dažāda vecuma un dzimuma cilvēki, taču visi viņi atzīst, ka brīvprātīgā darbs ir ļoti laba motivācija pamēģināt savā dzīvē kaut ko jaunu un nebijušu. Lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu arvien vairāk ģimenēm, projektam joprojām tiek meklēti aktīvi, palīdzēt griboši, dažāda vecuma un dzimuma brīvprātīgie no Rīgas, Talsu, Ventspils

Sliktais pieskāriens (0) 

„Sliktais pieskāriens” ir kampaņa pret bērnu seksuālu izmantošanu, ko radījusi Polijas nevalstiskā organizācija The Nobodys Children Foundation sadarbībā ar reklāmas aģentūru Grey. Tā vienlaicīgi tiek īstenota vairākās Austrumeiropas valstīs – Polijā, Moldovā, Ukrainā, Bulgārijā, Lietuvā un Latvijā. Latvijā kampaņas īstenotāji ir nodibinājums Centrs „Dardedze” sadarbībā ar septiņām partnerorganizācijām – krīzes centriem Latvijas reģionos.

Par ziedotājiem (645) 

Ziedotāju atbalsts.

Atvērto durvju diena (637) 

2011. gada 4. augustā no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne"  Talsu ielā 39, Ventspilī organizē ATVĒRTO DURVJU DIENU centra atbalstītājiem, sponsoriem, policijas, medicīnas, sociālo dienestu un bāriņtiesu pārstāvjiem, un visiem interesentiem, kas vēlas iepazīties ar Krīzes centra ikdienas darbību.

Informācija (647) 

Latvijā Krīzes centru darba pieredze rāda, ka ļoti bieži sabiedrībā nav pietiekamas informācijas par vardarbības jautājumiem, ģimenes bieži vien vienkārši nezina ko darīt, kur vērsties šādās situācijās.

Nopratināšanas vadlīniju aprobācija  

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardedze”, Talsu novada krīžu centra, Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles”, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā” (līgums Nr. 2010.CH04/mic-135/03).

Šveices projekta brīvprātīgie dodas ģimenēs  

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardedze”, Talsu novada krīžu centra, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem„Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

Krīzes centri izstrādā nepilngadīgo nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpas standartu  

Krīzes centri izstrādā nepilngadīgo nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpas standartu
Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Dardedze”, Talsu novada krīžu centra, Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles”, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta īsteno apakšprojektu „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā” (līgums Nr. 2010.CH04/mic-135/03).

Sveiciens svētkos!  

Sveiciens svētkos!
Rīt, 1. jūnijā, kad visa pasaule svin Starptautisko bērnu aizsardzības dienu arī Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne” atzīmē savu 5. gadu darbības jubileju.

Mentoru apmācības  

Mentoru apmācības
Brīvprātīgo projektā notikušas mentoru apmācības.

„Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē”  

Nodibinājums "Centrs „Dardedze”" 2010.gada 1.decembrī ir noslēdzis līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” īstenošanu programmas "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds”" ietvaros.

Svarīgākais ir palīdzēt cilvēkam justies saprastam  

2010.gadā Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” (KC) realizēja Sorosa fonda Latvijā finansiāli atbalstītu projektu „Izproti un rīkojies droši!”. 31.decembrī projekts noslēgsies, tāpēc gribam dalīties ar projekta laikā novēroto, gūtajām atziņām un saņemtajiem izaicinājumiem nākotnei.

Bezmaksas konsultācijas  

Bezmaksas juridiskās un psihologa konsultācijas.

"Izproti un rīkojies droši!"  

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” turpina īstenot Sorosa Fonda Latvija atbalstītu projektu „Izproti un rīkojies droši!”. Projekta laikā notiek vesela virkne pasākumu , kas vērsti uz to, lai Ventspils pilsētas un novada iedzīvotājiem 2010.gada laikā būtu nodrošināta bezmaksas iespēja nonākot krīzes situācijā saņemt piemērotu psiholoģisko, sociālo palīdzību un tiesību aizsardzību:

Atbalsta grupas  

Mēs katrs ik dienas izdzīvojam savu dzīvi - ar pārbaudījumiem, piedzīvojumiem, zaudējumiem, atradumiem, cīņām un uzvarām, ik dienas tiekamies ar labiem un ne tik labiem cilvēkiem. Kā atpazīt un atšķetināt savas dzīves samezglojumus, atrast pareizo ceļu, pa kuru doties un ieraudzīt patiesos mērķus? Kas šodien ietekmē manu dzīvi? Kā paņemt paša dzīves grožus savās rokās?  

Projekts "Izproti un rīkojies droši"  

Группы поддержки для взрослых: Группа поддержки ее участникам дает возможность: осознать, что есть люди, которые друг друга понимают и принимают таким какой он есть; понять свои повседневные трудности; чувство безопасности; восстановить веру в себя; получить поддержку и помощь; понять, что человек не одинокий в своих проблемах услышать и увидеть мнение других в решении себе близких проблем; оценить и понять то, что я реально делаю, а также получить новую информацию.

Apmācību programma speciālistiem  

Sociālpsiholoģiskā palīdzība un atbalsts vardarbības gadījumos  

"Izproti un rīkojies droši"  

"Izproti un rīkojies droši"
2010.gada1.martā Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” uzsāka īstenot Sorosa Fonda Latvija atbalstītu projektu „Izproti un rīkojies droši!”. Projekta laikā no 01.03.2010. līdz 31.12.2010. notiks virkne pasākumu , kas vērsti uz to, lai Ventspils pilsētas un novada iedzīvotājiem laika periodā , kad tiek realizēts projekts, būtu nodrošināta iespēja nonākot krīzes situācijā saņemt piemērotu psiholoģisko, sociālo palīdzību un tiesību aizsardzību:

Zini un izproti  

"Zini un izproti!" Atbalsta grupa jaunietēm no 14-20 gadiem. Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā - trešdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 19.00 03.02.2010.; 10.02.2010.; 17.02.2010. Piedalieties nodarbībās un uzdodiet sev interesējošus jautājumus!

Gaišus un svētīgus Ziemassvētkus!  

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne" visus sirsnīgi sveic svētkos!

Informatīvs seminārs!  

2009. gada sākumā Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” sadarbībā ar partneriem no Zviedrijas, Somijas, Grieķijas, Lietuvas un Igaunijas uzsāka realizēt projektu „Nākotnes paaudze bez vardarbīgām attiecībām”( X generation till non violent relations), kas vērsts uz vardarbības novēršanas profilaksi. Starptautiskais projekts notiek Eiropas Savienības programmas „Daphne” ietvaros.

Aicinām piedalīties!  

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” sadarbībā ar Resursu centru sievietēm „Marta” un ar Nīderlandes Karalistes vēstniecības Latvijā atbalstu, kā arī sadarbībā ar reģionālajiem krīžu un palīdzības centriem īsteno projektu „Forums par sievietes drošību Latvijā”.  

Atgūt pārliecību un kontroli pār savu dzīvi!  

Atgūt pārliecību un kontroli pār savu dzīvi!

Palīdzi bērnam izaugt! Kļūsti par audžuvecāku!  

Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!  

Supervīzija  

Supervīzija ir palīdzība profesionālim, lai tas varētu pēc iespējas labāk un efektīvāk veikt savu darbu, kas, savukārt, nodrošina pakalpojumu kvalitāti.

Projekts "X generation till non violent relations"   

Projekts "X  generation till non violent relations"
2009. gadā Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” sadarbībā ar nodibinājumu „Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs” un partneriem no Zviedrijas, Somijas, Grieķijas, Lietuvas un Igaunijas ir uzsācis realizēt projektu „Nākotnes paaudze bez vardarbīgām attiecībām”( X generation till non violent relations), kas vērsta uz vardarbības novēršanas profilaksi.

Informācija par centru  

Ja jums klājas grūti un jūs gribat saņemt mūsu atbalstu, ja jums nav kur doties, mēs jūs gaidīsim.

Sveiciens svētkos!  

1. jūnijā visa pasaule svin Starptautisko bērnu aizsardzības dienu!